Kobachi (small bowls)KOBACHI/6KAKU AKA ICHIMATSU

KOBACHI/6KAKU AKA ICHIMATSU

#1114 9 x 8 x 4.8 (H) cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/BIRDLAND

KOBACHI/BIRDLAND

#1249 13.6 x 3.8 (H) cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan

$5.90  $4.72
Save: 20% off

KOBACHI/GION SHIHOU

KOBACHI/GION SHIHOU

#1293 9.4 x 9.4 x 3.4 (H) cm Material: Ceramic NOT Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/SEIGAI UME

KOBACHI/SEIGAI UME

#1115 9 x 4.3 (H) cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/SQ.DAMI SUISEN

KOBACHI/SQ.DAMI SUISEN

#181496 7.7 x 4.6 (H) cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
BOWL/BLUE

BOWL/BLUE

#181342 11.8 x 11.5 x 6.3 cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/YOTSUASHI TENMOKU

KOBACHI/YOTSUASHI TENMOKU

#181343 12.3 x 12.3 x 5 cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
BOWL/SEIGAI 4.0

BOWL/SEIGAI 4.0

#181003 12.7 cm diameter x 4.5 cm height Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/SOMENISHIKI BOTAN

KOBACHI/SOMENISHIKI BOTAN

#180290 9.5 x 4.8 cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan

$4.99

Sold Out
KOBACHI4.0/YUZUHADA

KOBACHI4.0/YUZUHADA

#180465 12.7 x 4.7 (H)cm Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI/LINE ORANGE

KOBACHI/LINE ORANGE

#180481 10.8 x 6 (H)cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan

$4.50  $3.00
Save: 33% off

KOBACHI/WHITE KATAGAWARI

KOBACHI/WHITE KATAGAWARI

#180104 10.4 x 8.6 cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
MUKOUZUKE GINSAI

MUKOUZUKE GINSAI

#181152 12 x 11.8 x 6.9 cm Material: ceramic NOT Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI4.0/AINAGASHI

KOBACHI4.0/AINAGASHI

#180407 12.7 x 4.7 (H) cm Material: Ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI4.0/ARAHAKE

KOBACHI4.0/ARAHAKE

#180227 12.7 x 4.7 (H) cm Material: Ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan
KOBACHI4.0/MINGEI TOKUSA

KOBACHI4.0/MINGEI TOKUSA

#180398 12.7 x 4.7 (H)cm Material: ceramic Microwave and Dishwasher Safe Made in Japan